หมู่บ้านทาวน์อเวนิว โคโคส พระราม2 ซอย50
(town avenue cocos)

หมายเหตุ กรุณาติดต่อนัดเพื่อมารับสินค้าก่อนเดินทางมานะค่ะ เนื่องจากไม่มีคนอยู่ตลอด ช่วงเวลาปกติที่มาได้คือ 12.00 – 22.00 ค่ะ