** นโยบายการคืนสินค้าคะ ^^ **

2c

● ซิลิโคนบรา ถุงน่อง ถุงเท้า ชุดตาข่าย ชุดซีทรู ไม่รับเปลี่ยนคืนทุกกรณีจ้า
● รับเคืนสินค้าเท่านั้นภายใน 2 วัน นับจากแรกวันที่คุณลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว (แม่ค้าดูจากเลขที่พัสดุลงวันที่รับสินค้าเป็นหลัก)
● คุณลูกค้าต้องแจ้งเลขที่พัสดุแม่ค้าภายใน 2 วัน นับจากวันแรกที่คุณลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว (แม่ค้าดูจากเลขที่พัสดุลงวันที่ส่งสินค้าเป็นหลัก)
● ทำสินค้าขาด สินค้าไม่ครบ สินค้ามีตำหนิเลอะแป้ง-ลิปสติก สินค้ามีกลิ่นน้ำหอม ไม่รับเปลี่ยนคืนทุกกรณีจ้า

**หมายเหตุ** หากเกินกว่ากำหนดแม่ค้าขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าทุกกรณีคะ ^^

 
● ทางร้านไม่รับเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี จะคืนเฉพาะเงินค่าสินค้าเท่านั้น
● ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง เป็นค่าใช้จ่ายที่คุณลูกค้าจำเป็นต้องออกเองในกรณีส่งสินค้าคืน ทางร้านจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในจุดนี้ทุกกรณี